Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 71 pojednávaní a 213 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 711 pojednávaní a 383 rozhodnutí.
  Poznámka: od 1. decembra 2013 do 30. novembra 2014 je dočasne pridelená na Krajský súd v Nitre.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrhu matky dieťaťa za… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.273,90 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 1.823,89 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.346,77 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprave styku otca s mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie vlastníckeho práv ak… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 500,- Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 5.362,39 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť právneho úkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.