KSTT 23NcC/5/2018 – OSTT 11P/22/2018 – OSBA3 ,
Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.