OSNR 6T/122/2011 – KSNR 1To/45/2015,
Trestné právo – Majetok
Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 17 pojednávaní a 1 rozhodnutie.

Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Nitra

Sudcovia – JUDr. Lenka Kováčová, JUDr. Anna Trnková a JUDr. Stanislav Libant

Súčasnosť
 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, trestný čin - §221/1, 4a) TZ

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžal. a OP

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, trestný čin - §221/1, 4a) TZ

 4. Trestný čin - § 221/1, 4a) TZ

 5. Rozsudok – Majetok
  Zmenené

 6. Trestný čin - § 221/1, 4a) TZ

 7. Hlavné pojednávanie, Obžaloba

 8. Hlavné pojednávanie, Obžaloba

 9. Hlavné pojednávanie, Obžaloba

 10. Hlavné pojednávanie, Obžaloba

 11. Hlavné pojednávanie, Obžaloba

 12. Hlavné pojednávanie, Obžaloba

 13. Hlavné pojednávanie, Obžaloba

 14. Hlavné pojednávanie, Obžaloba

 15. Hlavné pojednávanie, Obžaloba

 16. Hlavné pojednávanie, Obžaloba

 17. Hlavné pojednávanie, Obžaloba

 18. Hlavné pojednávanie, Obžaloba

 19. Podanie na súd
  neznámy dátum

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.