JUDr. Stanislav Libant

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 2 133 pojednávaní a 462 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, sťažnosť obv. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie KP Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obv. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.