JUDr. Stanislav Libant

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 1 715 pojednávaní a 363 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 19 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Stanislav Libant
  Obžalovaný – T. P.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaných Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Stanislav Libant
  Obžalovaný – L. V.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie KP a obž. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Stanislav Libant
  Obžalovaný – Q. V.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Stanislav Libant
  Obžalovaný – D. K.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Stanislav Libant
  Obžalovaný – R. V.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Stanislav Libant
  Obžalovaný – R. H.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Stanislav Libant
  Obžalovaný – P. G.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh prokurátora na… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Stanislav Libant
  Obžalovaný – N. J.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.