OSBN 0T/30/2018 – KSTN 2To/70/2019 ,
Trestné právo – Všeobecne nebezpečné a proti Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.