JUDr. Marián Dunčko

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 944 pojednávaní a 13 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 1 546 pojednávaní a 898 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 407 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 35 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 179 – 200. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 77
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 54

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 112,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 123 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 63 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 51,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 114% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Rodina a mládež
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 302 ods.1, ods.4 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin nedov.výroby… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin vydierania podľa §… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin porušovania… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin ublíženie na… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin obmedzenia osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 360 ods. 1, 2 písm. a)… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin marenia výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin nedov.výroby omam.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ohrozenie pod… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ohrozenia pod… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 188 ods.1, ods.2… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 208 ods. 1, písm. a)… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin týrania blízkej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.