OSDS 1T/54/2020 – KSTT 6To/76/2020 ,
Trestné právo – Iné práva a slobody Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.