KSBB 3Tos/179/2020 – OSBB 7PP/25/2020 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.