Mgr. Jarmila Bíliková

 1. Active chairman at the court Okresný súd Skalica, we register 1,871 hearings and 3,959 judgements.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1237 days in the period and was assigned on average 20 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 156 – 178. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 19 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 64.9% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 168
 • Number of Affirmed Decisions – 109

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.8% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 96.1 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 45 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 28 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 62.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 203.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 630 days and on average was assigned 172 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 78
 • Number of confirmed judgements – 47

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 176 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 124 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 101 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 166,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 233 – 240. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2013 – Do súdneho oddelenia 1 (Mgr. Bíliková) bol zastavený nápad nových vecí s účinnosťou od 1.5.2013 z dôvodu vymenovania sudkyne do funkcie predsedníčky súdu za účelom plnenia povinností predsedu súdu vyplývajúcich zo zákona. V súdnom oddelení bolo ku dňu 30.4.2013 celkom 320 nevybavených vecí (C, Cpr, Cb, P), ktoré neboli zmenou rozvrhu práce pridelené na prejednanie a rozhodnutie do iných senátov v zmysle ustanovenia § 51a Zák.č. 757/2004 Z.z. Veci sa naďalej prejednávajú a rozhodujú v súdnom oddelení 1 – predsedníčky súdu. K prerozdeleniu neprišlo z toho dôvodu, že všetky senáty na súde sú nadmieru zaťažené a stav v jednotlivých oddeleniach by sa zhoršil pri pridelení ďalších aj reštančných vecí, ktoré neboli doteraz vybavené oproti novým prideleným veciam.
 • 2013 – Do súdneho oddelenia 1 (Mgr. Bíliková) bol zastavený nápad nových vecí s účinnosťou od 1.5.2013 z dôvodu vymenovania sudkyne do funkcie predsedníčky súdu za účelom plnenia povinností predsedu súdu vyplývajúcich zo zákona. V súdnom oddelení bolo ku dňu 30.4.2013 celkom 320 nevybavených vecí (C, Cpr, Cb, P), ktoré neboli zmenou rozvrhu práce pridelené na prejednanie a rozhodnutie do iných senátov v zmysle ustanovenia § 51a Zák.č. 757/2004 Z.z. Veci sa naďalej prejednávajú a rozhodujú v súdnom oddelení 1 – predsedníčky súdu. K prerozdeleniu neprišlo z toho dôvodu, že všetky senáty na súde sú nadmieru zaťažené a stav v jednotlivých oddeleniach by sa zhoršil pri pridelení ďalších aj reštančných vecí, ktoré neboli doteraz vybavené oproti novým prideleným veciam.
 • 2012 – Seminár – Spotrebiteľské zmluvy v praxi (2 dni) Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2011 – Seminár – spotrebiteľské zmluvy v praxi (2 dni); 2012 – Seminár – Spotrebiteľské zmluvy v praxi (2 dni) Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni); 2013 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2011 – Seminár – spotrebiteľské zmluvy v praxi (2 dni)

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie poverenia 5205027424 Hearing will be held on

  Hearing date is in far future, there is an error in original data.
  Court – Okresný súd Senica
  Judge – Mgr. Jarmila Bíliková
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zmena zverenia, NO Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie vyživovacej… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie BSM po rozvode Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 7.409,25 Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3712,19 EUR s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhradu škody Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod manželstva Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie vyživovacej povinnosti… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2014,31 EUR s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zmena zverenia, NO Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.