Mgr. Jarmila Bíliková

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Senica, we register 21 hearings and 14 judgements.
 2. Inactive chairman at the court Okresný súd Skalica, we register 1,952 hearings and 4,027 judgements.

Indicators for 2021

Overall evaluation of the judge is above average.
Incoming cases for the judge in 2021 were mostly from civil agenda. Judge's decrees in 2021 were mostly from civil agenda.

Component – Quality

We register 70.08% decrees for the judge, which are confirmed by the higher court in case of an appeal. The median amongst judges is 68,9%. We register 244 decrees concerning appeals.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Component – Effectivity

The judge had overal appointment of cases of 118.23% in 2021. The median amongst judges is 107,9%.
Anticipated time of the judge was based on data from 2021 130 days. Median amongst judges was 224,3 days.
In 2021 the judge decided 214 cases in the observed agendas.
In this dimension the judge belongs to the group that is better than average.

Component – Productivity

Weighted product of the judge in 2021 was 200.852. Median amongst judges was 248,1.
For the judge we register 77 unresolved cases at the end of 2021. From those 20.78% are restant cases. Median amongst judges was 39,34% of restant cases from the total number of unresolved cases.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Overall Evaluation
Evaluation on a scale from 0 to 10.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1237 days in the period and was assigned on average 20 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 156 – 178. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 19 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 64.9% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 168
 • Number of Affirmed Decisions – 109

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.8% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 96.1 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 45 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 28 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 62.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 203.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 630 days and on average was assigned 172 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 78
 • Number of confirmed judgements – 47

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 176 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 124 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 101 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 166,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 233 – 240. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2013 – Do súdneho oddelenia 1 (Mgr. Bíliková) bol zastavený nápad nových vecí s účinnosťou od 1.5.2013 z dôvodu vymenovania sudkyne do funkcie predsedníčky súdu za účelom plnenia povinností predsedu súdu vyplývajúcich zo zákona. V súdnom oddelení bolo ku dňu 30.4.2013 celkom 320 nevybavených vecí (C, Cpr, Cb, P), ktoré neboli zmenou rozvrhu práce pridelené na prejednanie a rozhodnutie do iných senátov v zmysle ustanovenia § 51a Zák.č. 757/2004 Z.z. Veci sa naďalej prejednávajú a rozhodujú v súdnom oddelení 1 – predsedníčky súdu. K prerozdeleniu neprišlo z toho dôvodu, že všetky senáty na súde sú nadmieru zaťažené a stav v jednotlivých oddeleniach by sa zhoršil pri pridelení ďalších aj reštančných vecí, ktoré neboli doteraz vybavené oproti novým prideleným veciam.
 • 2013 – Do súdneho oddelenia 1 (Mgr. Bíliková) bol zastavený nápad nových vecí s účinnosťou od 1.5.2013 z dôvodu vymenovania sudkyne do funkcie predsedníčky súdu za účelom plnenia povinností predsedu súdu vyplývajúcich zo zákona. V súdnom oddelení bolo ku dňu 30.4.2013 celkom 320 nevybavených vecí (C, Cpr, Cb, P), ktoré neboli zmenou rozvrhu práce pridelené na prejednanie a rozhodnutie do iných senátov v zmysle ustanovenia § 51a Zák.č. 757/2004 Z.z. Veci sa naďalej prejednávajú a rozhodujú v súdnom oddelení 1 – predsedníčky súdu. K prerozdeleniu neprišlo z toho dôvodu, že všetky senáty na súde sú nadmieru zaťažené a stav v jednotlivých oddeleniach by sa zhoršil pri pridelení ďalších aj reštančných vecí, ktoré neboli doteraz vybavené oproti novým prideleným veciam.
 • 2012 – Seminár – Spotrebiteľské zmluvy v praxi (2 dni) Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2011 – Seminár – spotrebiteľské zmluvy v praxi (2 dni); 2012 – Seminár – Spotrebiteľské zmluvy v praxi (2 dni) Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni); 2013 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2011 – Seminár – spotrebiteľské zmluvy v praxi (2 dni)

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Nájom a podnájom nebytových priestorov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie poverenia 5205027424 Hearing will be held on

  Hearing date is in far future, there is an error in original data.
  Court – Okresný súd Senica
  Judge – Mgr. Jarmila Bíliková
More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 135,25 Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody majetkovej a… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 89,90 Eur s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vypratanie bytu Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 89,90 eur s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.441,89 Eur s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 1.635,00 Eur s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vypratanie bytu Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na podmienečné… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.