Mgr. Zdenka Saraková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 1 406 pojednávaní a 1 417 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 996 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 40 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 11 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 699 – 705. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 2 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 103
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 72

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 976 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 1011 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 484 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 47,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 48,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 610 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 187 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 66
 • Počet potvrdených odvolaní – 50

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 508 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 494 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 270 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 78,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 519 – 534. mieste. Za kvalitu získal 12,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 5,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 30.10.–31.10.2013–Celokrajský vzdelávací seminár KS v Prešove určený pre sudcom prešovského kraja – Stará Lesná
 • 2012 – 22.11. – 23.11.2012 – Pracovné stretnutie sudcov – Štrbské pleso–PATRIA
 • 2011 – Spoločné zasadnutie obchodnoprávneho a občianskoprávneho kolégia–KS Prešov–1deň; 2012 – 22.11. – 23.11.2012 – Pracovné stretnutie sudcov – Štrbské pleso–PATRIA; 2013 – 30.10.–31.10.2013–Celokrajský vzdelávací seminár KS v Prešove určený pre sudcom prešovského kraja – Stará Lesná
 • 2011 – Spoločné zasadnutie obchodnoprávneho a občianskoprávneho kolégia–KS Prešov–1deň
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Dopĺňací rozsudok – Ostatné Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 8.848,62 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určrenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o vypratanie bytu, ktorého… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žiadosť o rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o náhradu škody z… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplat. úroku z omeškania s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zdržania sa zásahov do… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie príspevku na výživu a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, starostlivosť o malol. (vylúč z… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.