JUDr. Eduard Szabo

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Partizánske, evidujeme 3 546 pojednávaní a 3 788 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1414 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 67 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 538. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 404
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 225

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 301,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 224 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 167 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 74,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 186,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1004 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 55 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 16 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 591 – 600. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 44,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 221
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 99

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 318 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 482 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 266 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 55,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 115,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 602 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 166 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 75
 • Počet potvrdených odvolaní – 47

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 243 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 239 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 170 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 52,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 473 – 480. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 06.11.2012 – Najnovšia judikatúra ESLP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2. časť
 • 2011 – Nápad nebol znížený
 • 2011 – Nápad nebol znížený
 • 2011 – 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku; 2012 – 06.11.2012 – Najnovšia judikatúra ESLP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2. časť
 • 2011 – 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 10.000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 648,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 1.861,95 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 1.496,12 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 243.253,79 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 804,66 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 523,33 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.