JUDr. Eva Šišková

 1. Active judge at the court Krajský súd Nitra, we register 1,185 hearings and 821 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Nitra, we register 1,698 hearings and 1,098 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014 and 2013.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1070 days in the period and was assigned on average 19 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 22.5 from 40 possible points and ranked on 324 – 344. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 12 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 78.9% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 317
 • Number of Affirmed Decisions – 250

An appeal against the judge's judgements is filed in 16.8% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 341 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 570 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 128 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 22.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 85.6% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 661 days and on average was assigned 148 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 97
 • Number of confirmed judgements – 54

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 251 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 263 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 154 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 40,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 117,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 438 – 457. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Nitra
  Judge – JUDr. Eva Šišková
  Proposer – J. Z.
  Opponent – H. O.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Nitra
  Judge – JUDr. Eva Šišková
  Proposer – H. X.
  Opponent – S. B.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Nitra
  Judge – JUDr. Eva Šišková
  Proposer – H. S.
  Opponent – M. B.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Nitra
  Judge – JUDr. Eva Šišková
  Proposer – J. G.
  Opponent – O. N.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Nitra
  Judge – JUDr. Eva Šišková
  Proposer – D. V.
  Opponent – W. V.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Nitra
  Judge – JUDr. Eva Šišková
  Proposer – V. B.
  Opponent – B. X.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Nitra
  Judge – JUDr. Eva Šišková
  Proposer – F. I.
  Opponent – L. S.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Nitra
  Judge – JUDr. Eva Šišková
  Proposer – L. H.
  Opponent – V. X.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Nitra
  Judge – JUDr. Eva Šišková
  Proposer – Y. N.
  Opponent – A. O.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Nitra
  Judge – JUDr. Eva Šišková
  Proposer – D. V.
  Opponent – I. Y.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.