JUDr. Ján Vanko

 1. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 612 pojednávaní a 132 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžal. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžal. KP a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP a obž. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Iné podanie Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh MS SR na uznanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh MS SR na uznanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžal. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.