JUDr. Erik Varga

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 437 pojednávaní a 522 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 16 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 427 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 108 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 19
 • Počet potvrdených odvolaní – 9

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – vzdelávacie podujatie "Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP" – 2dni, seminár "Aktuálne problémy v oblasti správneho súdnictva – rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam správneho orgánu, rozhodovanie o opravných prostriedkoch" – 2 dni
 • 2012 – vzdelávacie podujatie "Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP" – 2dni, seminár "Aktuálne problémy v oblasti správneho súdnictva – rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam správneho orgánu, rozhodovanie o opravných prostriedkoch" – 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu osobnosti a náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.000 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného na malolet.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 2.000,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného na mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 30.000 eur Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že nehnuteľnosť patrí… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vysporiadanie BSM manželov Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 146,92 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.