JUDr. Ľubica Bundzelová

 1. Active judge at the court Krajský súd Trnava, we register 190 hearings and 343 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Galanta, we register 1,786 hearings and 1,739 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

 • , .

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

 • , .

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1017 days in the period and was assigned on average 38 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 444 – 466. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.5% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 167
 • Number of Affirmed Decisions – 101

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.2% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 261 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 636 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 238 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 37.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 97.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 621 days and on average was assigned 204 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 62
 • Number of confirmed judgements – 40

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 372 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 410 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 98 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 21,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 73,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402 – 415. mieste. Za kvalitu získal 8,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 18.02.2013 – 19.02.2013 – pracovné právo, záokonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť 11.04.2013 – určovacie žaloby 11.04.2013 – 23.04.2013 – spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 05.06.2013 – 07.06.2013 – celokrajské stretnutie sudcov 06.11.2013 – dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní
 • 2012 – 19.01.2012 Dedičské právo, dedičské konanie – poslucháč 12. – 13.12.2012 Princíp vnútroštátnej aplikácie práva EÚ – poslucháč
 • 2011 – 2.3.–3.3.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom–metodické minimum, Sudcovská tvorba práva ( projekt NFM) 19.4.2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva 6.6. – 7.6.2011 – Duševné vlastníctvo a nekalosúťažné konanie v kontexte EÚ 23.11. – 24.11.2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva; 2012 – 19.01.2012 Dedičské právo, dedičské konanie – poslucháč 12. – 13.12.2012 Princíp vnútroštátnej aplikácie práva EÚ – poslucháč ; 2013 – 18.02.2013 – 19.02.2013 – pracovné právo, záokonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť 11.04.2013 – určovacie žaloby 11.04.2013 – 23.04.2013 – spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 05.06.2013 – 07.06.2013 – celokrajské stretnutie sudcov 06.11.2013 – dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní
 • 2011 – 2.3.–3.3.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom–metodické minimum, Sudcovská tvorba práva ( projekt NFM) 19.4.2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva 6.6. – 7.6.2011 – Duševné vlastníctvo a nekalosúťažné konanie v kontexte EÚ 23.11. – 24.11.2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Zmenené
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 374,72 € s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie bezúročnosti a… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 180,00 € s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvod. obohatenia a… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 344,40 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie zabezpečovacieho… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie primeraného finanč.… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti kúpnej… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie maloletej do… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.