JUDr. Mária Vrtochová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 2 pojednávania a 55 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bánovce nad Bebravou, evidujeme 235 pojednávaní a 484 rozhodnutí.
  Poznámka: s účinnosťou od 1. júna 2013 do 31. mája 2014 je dočasne pridelená na Krajský súd v Trenčíne.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 9 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 443 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 151 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 80,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 66
 • Počet potvrdených odvolaní – 53

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 103 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 26 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 0 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 124,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 35,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 3. mieste. Za kvalitu získal 13 z 15 možných bodov, za efektivitu 22,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 7.2. – 8.2.2013 – Európsky zatýkací rozkaz, 14.3. – 15.3.2013 – Celokrajské školenie sudcov, Grémia a kolégia – 14.3. – 15.3.2013,
 • 2012 – 9.2. – 10.2.2012 – Aktuálna rozhodovacia činnosť specializovaných rodinných senátov. Grémia a kolégia: 12.3.2012, 23.4.2012 – 24.4.2012, 8.10.2012 – 9.10.2012, 6.12.2012 – 7.12.2012
 • 2011 – Školenia: – Grémia a kolégia: 28.03.2011 – 29.03.2011, 27.06.2011, 20.09.2011, 26.10.2011, 06.12.2011 ; 2012 – 9.2. – 10.2.2012 – Aktuálna rozhodovacia činnosť specializovaných rodinných senátov. Grémia a kolégia: 12.3.2012, 23.4.2012 – 24.4.2012, 8.10.2012 – 9.10.2012, 6.12.2012 – 7.12.2012; 2013 – 7.2. – 8.2.2013 – Európsky zatýkací rozkaz, 14.3. – 15.3.2013 – Celokrajské školenie sudcov, Grémia a kolégia – 14.3. – 15.3.2013,
 • 2011 – Školenia: – Grémia a kolégia: 28.03.2011 – 29.03.2011, 27.06.2011, 20.09.2011, 26.10.2011, 06.12.2011

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Opravné uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 125,-EUR a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zvýšenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – JUDr. Mária Vrtochová
  Obžalovaný – Jozef Lech
 5. Pojednávanie, Schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, úprava práv a povinností k malol. dieťaťu Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a treste Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – JUDr. Mária Vrtochová
  Obžalovaný – Marián Kšiňan
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.