JUDr. Dana Gáborová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Poznámka: - hosťujúci sudca na Okresnom súde Nitra.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 729 pojednávaní a 3 034 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Darovacia zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že nehnuteľnsoť… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1560,82 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7354,06 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zdržiavanie sa zásahov do… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3272,64 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4 126,40 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že úver je… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4 126,40 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 399,88 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.