Mgr. Monika Czafiková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Komárno, evidujeme 1 334 pojednávaní a 1 117 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Dunajská Streda, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 096 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 232 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 28 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 14 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 581 – 593. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 6.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 40
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 27

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 326,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 257 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 173 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 67,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 53% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 2.869,43… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 301,05 € s prísl . Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody na zdraví Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3391,47 € s prísl… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na začatie konania o… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vec: Žaloba o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2153.1 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 909,62 € sprísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, NÁVRH na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie zániku záložného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1646.11 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1554,92 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.