JUDr. Zdenko Čaniga

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 950 pojednávaní a 42 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 552 pojednávaní a 543 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 1
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1530 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 130 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 15 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 566 – 574 mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 46,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 203
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 95

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 127,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 85 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 22 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 25,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 91% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 1
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1087 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 110 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345. – 366. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 20.5 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 48% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 173
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 83

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 146 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 103 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 34 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 33% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 124,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 643 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 91 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 40,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 96
 • Počet potvrdených odvolaní – 39

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 144 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 119 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 46 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 36,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 115,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 331. – 345. mieste. Za kvalitu získal 3,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,25 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: zanedbanie povinnej výživy… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zdenko Čaniga
  Obžalovaný – Branislav Královič
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin zanedbania povinnej výživy podľa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zdenko Čaniga
  Obžalovaný – Peter Buzáši
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zdenko Čaniga
  Obžalovaný – Patrik Podoba
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zdenko Čaniga
  Obžalovaný – Jana Tomová
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na schálenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zdenko Čaniga
  Obžalovaný – Dalibor Guštafík
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: zanedbanie povinnej výživy… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zdenko Čaniga
  Obžalovaný – Tomáš Machala
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozhodovanie o obžalobách Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena liečby na ambulantnú formu Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena ochrannej liečby Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu ochrannej ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: výtržníctvo podľa § 364 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zdenko Čaniga
  Obžalovaný – Ivan Urbanovič
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin: zanedbanie povinnej výživy podľa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zdenko Čaniga
  Obžalovaný – Klaudia Dundová
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin: krádež podľa § 212 ods. 2 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zdenko Čaniga
  Obžalovaný – Marek Horváth
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zločin: hrubý nátlak podľa § 191 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zdenko Čaniga
  Obžalovaný – René Borovský
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin: falšovanie, pozmeňovanie a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zdenko Čaniga
  Obžalovaný – Michaela Slezáková
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozhodovanie o obžalobách Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zdenko Čaniga
  Obžalovaný – Ing. Dušan Lanák
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zločin podielnictva podľa § 231 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zdenko Čaniga
  Obžalovaný – Anton Nový
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na obnovu konania Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zdenko Čaniga
  Obžalovaný – Ján Lakatoš
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozhodovanie o obžalobách Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: zanedbanie povinnej výživy… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zdenko Čaniga
  Obžalovaný – Michal Suchánek
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.