JUDr. Beáta Čupková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 1 771 pojednávaní a 1 918 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4.706,11 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.212,98 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.998,71 € Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie záložného práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmena úpravy styku Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 190 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Ž A L O B A o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 133,92 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.