JUDr. Beáta Čupková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 2 077 pojednávaní a 2 091 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Dedičské právo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 447.560,61 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 24,05 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 23.060,46 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie časti nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 100,64 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydani vecí a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie platnosti kúpnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 5.866,92 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie do dedičstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.