JUDr. Zuzana Doricová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 3 020 pojednávaní a 1 770 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 27 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1512 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 10 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 13.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 594 – 602. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 4.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 201
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 148

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 893,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 328 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 268 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 81,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 122,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1098 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 12 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 601 – 622. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 6.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 160
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 115

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 578 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 483 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 257 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 53,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 91,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 661 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 114 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 68,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 86
 • Počet potvrdených odvolaní – 59

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 446 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 314 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 214 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 600 – 606. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – nezúčastnila sa
 • 2011 – seminár – 1; 2012 – nezúčastnila sa
 • 2011 – seminár – 1

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody 10 243,77 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2 000 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2 000 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 8.184,89… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody a o ochranu os.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie predmetu… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie nositeľa… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.