JUDr. Michal Tagaj

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 467 pojednávaní a 391 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Ž a l o b a ( žalobný návrh ) o… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 8.032,86 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie, že vec… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že úraz je pracovným… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 2.924,94 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, NÁVRH NA URČENIE VÝŽIVNÉHO PRE… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie neodkladného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vrátenie daru Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, NÁVRH NA URČENIE VÝŽIVNÉHO PRE… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 448,98 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 157,1 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že úraz je pracovným… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1365.39 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.214,14 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie sumy… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, bezdôvodné obohatenie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.