JUDr. Michal Tagaj

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 558 pojednávaní a 588 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Dedičské právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5201,25€ s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3401,84 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 634,47 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 436,84 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1882,97 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 176,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, O zaplatenie 200,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 155,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2935,5 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2266,91 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 52655,47 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.644,80 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 623,72 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 593,98 € Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.