JUDr. Zuzana Konáriková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 516 pojednávaní a 543 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.617,27 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 79,86 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 43,30 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie žalovaného z… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 8.000,- € Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 703,75 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 198,63 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 11.724,83 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.635,95 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie žalovaného z… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 351,21 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 8.000,- € Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 45,57 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie darovacej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.