JUDr. Zuzana Konáriková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 1 130 pojednávaní a 1 331 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 7.453,80 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.041,70 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena výchovného prostredia Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.279,08 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 174.100,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyplatenie dlžnej sumy 621,66… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, povinnosť odstrániť plot a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 873,96 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že žalobca je… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, zmena výchovného prostredia Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na obmedz.spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.