JUDr. Antónia Bednarčík

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 774 pojednávaní a 337 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zaplatenie 55 602,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 11 600,17 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 380.855,54 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 120.265,50… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 15.191,17 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zapl. 179 982,37 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zapl. 714,86 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie provízie Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, na urč. neplat. uzn. val.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3 662,86 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 48 487,86 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vypratanie nebytového… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 130,43 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zapl. 179 982,37 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 15.191,17 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, plnenie z Poistnej zmluvy vo… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 17019,54 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 288,33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.