JUDr. Martin Chlebo

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Námestovo, evidujeme 120 pojednávaní a 82 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vypratanie nehnuteľnosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava styku + zvýšenie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného na mal.dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Predbežné prejednanie sporu, Vylúčenie veci z exekúcie Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, - o zaplatenie 54.958,99 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, - o zaplatenie 1228,30 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vypratanie nehnuteľnosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.