JUDr. Zuzana Jančárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 296 pojednávaní a 1 589 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["A", "F"]
  Odporca – ["P", "Q"]
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie opatrenia zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["J", "V"]
  Odporca – ["Z", "R"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["K", "M"]
  Odporca – ["V", "L"]
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.: 100527899/2019… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["P", "A"]
  Odporca – ["F", "E"]
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["E", "C"]
  Odporca – ["F", "G"]
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["F", "G"]
  Odporca – ["R", "O"]
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhod. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – ["G", "V"]
  Odporca – ["P", "H"]
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, presk.rozh.č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – ["Z", "P"]
  Odporca – ["F", "M"]
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["Y", "M"]
  Odporca – ["S", "U"]
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č. KaBB… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["L", "W"]
  Odporca – ["J", "X"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.: 121605/2015 z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Martina Brniaková, JUDr. Zuzana Jančárová a JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – ["K", "J"]
  Odporca – ["G", "W"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. 620 121 7121… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – ["U", "X"]
  Odporca – ["H", "F"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Správna žaloba o preskúmanie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["Q", "E"]
  Odporca – ["Z", "E"]
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zák. opatrenia… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["C", "K"]
  Odporca – ["A", "H"]
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozh. OÚ K.N.Mesto č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["Y", "L"]
  Odporca – ["F", "V"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["F", "K"]
  Odporca – ["D", "C"]
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["J", "Z"]
  Odporca – ["H", "O"]
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["N", "K"]
  Odporca – ["O", "X"]
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["K", "S"]
  Odporca – ["X", "J"]
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Jančárová, JUDr. Jana Martinčeková a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – ["B", "M"]
  Odporca – ["D", "F"]
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.