JUDr. Zuzana Jančárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 197 pojednávaní a 1 586 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. ZN 2/2017-MT z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Ing. Peter Machnik
  Odporca – Slovenská poľovnícka komora - ÚHK, Bratislava
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č. KaGŠ-76-10/2018-PravO z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Mgr. Vladimír Dzadík
  Odporca – Generálny štáb ozbrojených síl SR, Bratislava
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zák. rozh. OÚ č. Co-6/2017-Ha… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Poľnohospodárske družstvo "Valča"
  Odporca – Okresný úrad Žilina,odbor opravných prostriedkov
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. 101781410/2017 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Aspironix, s.r.o., Praha 1, org. zložka Bratislava
  Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Jozef Dovec
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. PO/BEZ/2018/3965 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – FATRA SKI, s.r.o., Martin
  Odporca – Národný inšpektorát práce, Košice
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č. PO/BEZ/2017/6334… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – SPIRIT, s.r.o., Liptovský Mikuláš
  Odporca – Národný inšpektorát práce
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Jozef Dovec
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Mgr. Robert Antal, správca k.p. BAVLNÁRSKE ZÁVODY-TEXICOM,
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odbor opr. prostriedkov
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – MRA betón plus, s.r.o., Sverepec
  Odporca – Okresný úrad Žilina,odbor výstavby a bytovej politiky
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, proti rozh.žalovaného:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – KP Solar, s.r.o.
  Odporca – Inšpektorát práce
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č. KaNR 517/2018… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Vladimír Ondrek
  Odporca – Centrum právnej pomoci
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Irena Štrbová
  Odporca – Ústredie práce, sociál. vecí a rodiny
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba proti inému zásahu orgánu verejnej… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Blažej Hudek
  Odporca – Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č. 19729-3/2018-BA z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Krzysztof Dariusz Mlynarczyk
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Anna Ondrušková
  Odporca – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Anna Ondrušková
  Odporca – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 9. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Anna Ondrušková
  Odporca – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č. 100266983/2018 z 1.2.2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Stavebná mechanizácia, s.r.o., Žilina
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.