JUDr. Zuzana Jančárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 171 pojednávaní a 1 576 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č. 100266983/2018 z 1.2.2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Stavebná mechanizácia, s.r.o., Žilina
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. č.: 18463-3/2017-BA z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – MANIOM, s.r.o., Čadca
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. č.: 16969-3/2017-BA z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – MANIOM, s.r.o., Čadca
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. 18788-4/2017-BA z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Krzysztof Stanislaw Jankiewicz
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.: 18655-3/2018-BA z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Milena Patrycja Grzesiak
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, presk. rozhod. č. 19997-3/2018-BA z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Piotr Pawel Lis
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. č.: 15153-5/2018-BA z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Pawel Adam Szeszko
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Peter Kriško
  Odporca – 1/ Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Justína Ševčíková
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odbor oprav. prostriedkov, referát vnútornych vecí
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. SP-ú č. 620 121 7121 0… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Daniel Gaňa
  Odporca – Sociálna poisťovňa-ústredie, Bratislava
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č. 605 529 6368 0 z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Ing. Marta Brková
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č. 100266983/2018 z 1.2.2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Stavebná mechanizácia, s.r.o., Žilina
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Milan Čagala
  Odporca – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Žilina
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. 100142852/2018 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – KAMPALA, s.r.o., Lisková
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Ing. Alexander Podmanický
  Odporca – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, odvolanie proti rozhod. č. V 3079/2014 z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – POHOTOVOSŤ
  Odporca – Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. č. KRZP-ZA-KDI-SK-12/2018… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Stanislav Čarnecký
  Odporca – Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline, Krajský dopravný inšpektorát
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.