JUDr. Monika Jankovská

  1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, in the meantime we register no hearings and no judgements.
  2. Inactive judge at the court Krajský súd Trenčín, in the meantime we register no hearings and 5 judgements.
    Note: - od 11. apríla 2012 má prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z.
  1. The judge has been nominated to function for almost 17 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 68 days and on average was assigned 22 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

  • 2011 – výkon funkcie predsedu OS
  • 2011 – výkon funkcie predsedu OS
  • 2011 – 31.1. – 1.2. 2011 – Exekučné právo, aplikačné problém 02. februára 2011 – Slobodný prístup k informáciám 24.–25. februára 2011 – Aktuálna judikatúra ÚS SR 28.2. – 1.3. 2011 – Vnútroštátne aplikácie práva EÚ 23. marca 2011 – Informačno–technické prostriedky a prostriedky operatívno–pátracej činnosti 04. – 05. apríla 2011 – Väzba – aplikačné problémy
  • 2011 – 31.1. – 1.2. 2011 – Exekučné právo, aplikačné problém 02. februára 2011 – Slobodný prístup k informáciám 24.–25. februára 2011 – Aktuálna judikatúra ÚS SR 28.2. – 1.3. 2011 – Vnútroštátne aplikácie práva EÚ 23. marca 2011 – Informačno–technické prostriedky a prostriedky operatívno–pátracej činnosti 04. – 05. apríla 2011 – Väzba – aplikačné problémy

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

We do not register any past hearings for the judge yet.

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.