JUDr. Martin Kopina

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 2 697 pojednávaní a 2 409 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 11 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1257 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 77 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 9.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 630 – 633. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 0.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 208
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 151

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 844,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 199 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 177 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 88,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 32,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1063 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 65 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 366. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 130
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 88

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 309 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 368 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 204 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 55,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 109% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 658 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 188 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 44
 • Počet potvrdených odvolaní – 28

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 284 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 388 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 156 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 29,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 58,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 438 – 457. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 11 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Na základe Dodatku č. 9 k RP na rok 2013, od 5.11.2013 pozastavený nápad, z dôvodu naštudovania obtiažnej trestnej veci obžalovaného Antona Figeľa, sp. zn. 2T/174/2011.; od 01. 02. 2013 preložený na OS Vranov nad Topľou a spisy prerozdelené
 • 2013 – 30. – 31.10.2013 Seminár sudcov – Stará Lesná
 • 2012 – odborný seminár 2 dni; 2013 – 30. – 31.10.2013 Seminár sudcov – Stará Lesná
 • 2012 – odborný seminár 2 dni
 • 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 nápad v agende C a Cb po 1/2 od 1.4.2012 do 30.6.2012 pozastavený výkon vo všetkých agendách z dôvodu prípravy na rozhodovanie v agende T
 • 2011 – od 1.9.2011 pridelný nápad v agende Cb 1/2, od l.9.2011 znížený nápad v agende C na 2/3; 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 nápad v agende C a Cb po 1/2 od 1.4.2012 do 30.6.2012 pozastavený výkon vo všetkých agendách z dôvodu prípravy na rozhodovanie v agende T; 2013 – Na základe Dodatku č. 9 k RP na rok 2013, od 5.11.2013 pozastavený nápad, z dôvodu naštudovania obtiažnej trestnej veci obžalovaného Antona Figeľa, sp. zn. 2T/174/2011.; od 01. 02. 2013 preložený na OS Vranov nad Topľou a spisy prerozdelené
 • 2011 – od 1.9.2011 pridelný nápad v agende Cb 1/2, od l.9.2011 znížený nápad v agende C na 2/3

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, spotrebiteľská žaloba o… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1699,24 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.003,72 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2360.11 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1263,89,-Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4510,44 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6000 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na nariadenie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 87,48 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapretie vlastníctva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2095,63 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1408,99 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 147,70 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 213 ods. 1, ods.4… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, spotrebiteľská žaloba o… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4914.69 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 1393,32… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 350,-Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.