JUDr. Eva Kovácsová

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 1 551 pojednávaní a 1 503 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo..

Sudca v sledovanom období odpracoval 1054 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 70 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 30.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 48 – 53. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 77% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 135
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 104

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 71 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 53 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 13 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 24,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 102,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 641 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 110 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 44
 • Počet potvrdených odvolaní – 28

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 108 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 79 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 20 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 21,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 96,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 101 – 109. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudkyňa má v zmysle rozvrhu práce znížený nápad z dôvodu, že vykonáva funkciu podpredsedníčky okresného súdu.
 • 2012 – Sudkyňa má v zmysle rozvrhu práce znížený nápad z dôvodu, že vykonáva funkciu podpredsedníčky okresného súdu.
 • 2012 – 16. 2 – 17. 2. 2012 – 5. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – Omšenie; 29. 3. – 30. 3. 2012 – Spoločné stretnutie sudcov v rámci obvodu KS Nitra – Omšenie; 25. 10. – 26. 10. 2012 – 6. pracovné stretnutie sudov vybavujúcich agendu P – Omšenie
 • 2012 – 16. 2 – 17. 2. 2012 – 5. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – Omšenie; 29. 3. – 30. 3. 2012 – Spoločné stretnutie sudcov v rámci obvodu KS Nitra – Omšenie; 25. 10. – 26. 10. 2012 – 6. pracovné stretnutie sudov vybavujúcich agendu P – Omšenie
 • 2011 – Sudkyňa má v zmysle rozvrhu práce znížený nápad z dôvodu, že vykonáva funkciu podpredsedníčky okresného súdu.; 2012 – Sudkyňa má v zmysle rozvrhu práce znížený nápad z dôvodu, že vykonáva funkciu podpredsedníčky okresného súdu.; 2013 – Sudkyňa má v zmysle rozvrhu práce znížený nápad z dôvodu, že vykonáva funkciu podpredsedníčky okresného súdu.
 • 2011 – Sudkyňa má v zmysle rozvrhu práce znížený nápad z dôvodu, že vykonáva funkciu podpredsedníčky okresného súdu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, §348 odsek 1 písmeno d)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Eva Kovácsová
  Obžalovaný – C. Z.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 212 ods. 2, písm. f)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Eva Kovácsová
  Obžalovaný – M. U.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, §348 odsek 1 písmeno d)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Eva Kovácsová
  Obžalovaný – C. M.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §289 odsek 1 Trestného… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Eva Kovácsová
  Obžalovaný – M. J.
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, §289 odsek 1 Trestného… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Eva Kovácsová
  Obžalovaný – C. D.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práva povnností k mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úmrtný list Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Úmrtný list Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Úmrtný list Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.