Mgr. Renáta Krajčiová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Ružomberok, evidujeme 1 525 pojednávaní a 1 023 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 27 rokmi, 4 - ročný mandát.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie nadpriemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 65.98% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 341 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 123.24%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 195 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 175 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 170.248. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 95 nevybavených vecí. Z nich 32.63% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1470 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 45 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 242
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 159

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 181,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 68 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 28 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 41,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 103,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1065 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 38 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 324 – 344. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 188
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 128

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 166 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 135 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 31 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 23% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 83,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 639 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 148 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 67,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 119
 • Počet potvrdených odvolaní – 80

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 119 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 116 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 53 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 113,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 164 – 177. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 13.6.2013 – 14.6.2013 Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacive prevody práva 22.4.2013 – 23.4.2013 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 29.4.2013 Nové európske trendy v starostlivosti o deti po rozvode rodičov
 • 2012 – 6.2.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť, 25.4.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, 4.6.2012 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov, 9.11.2012 – Striedavá osobná starostlivosť.
 • 2011 – 2x – školenie; 2012 – 6.2.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť, 25.4.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, 4.6.2012 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov, 9.11.2012 – Striedavá osobná starostlivosť.; 2013 – 13.6.2013 – 14.6.2013 Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacive prevody práva 22.4.2013 – 23.4.2013 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 29.4.2013 Nové európske trendy v starostlivosti o deti po rozvode rodičov
 • 2011 – 2x – školenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava výkonu rod. práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena osobnej starostlivosti Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 200 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Určovacia žaloba. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 1.001,03 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.