JUDr. Miroslava Púchovská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 121 pojednávaní a 1 513 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmenky
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, Odporovateľnosť právnych úkonov + PO Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Odporovateľnosť právnych úkonov + PO Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Odporovateľnosť právny úkonov 27K 342/01 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Určenie poradia popretej pohľadávky - 28K… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Neúčinnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Popretie právopl. a vykon. pohľ. 1 933 023,04… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Náhradu škody vo výške 1 036 814,83 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, 682 135,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Náhradu škody vo výške 1 036 814,83 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.