JUDr. Tibor Kubík

 1. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 564 pojednávaní a 168 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce, Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §208/1a,b,3d Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 157 odsek… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin §212/1a,b; ods 2b Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 221 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §221/1,2,3c Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin § 212/1b, 2a, §… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.