JUDr. Otília Belavá

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 537 hearings and 199 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava I, we register 1,208 hearings and 1,071 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 24 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 7
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1066 days in the period and was assigned on average 12 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 18.5 from 40 possible points and ranked on 507 – 524. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 9.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 70.1% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 147
 • Number of Affirmed Decisions – 103

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.4% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 557 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 551 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 315 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 57.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 111.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 6 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 641 days and on average was assigned 119 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 73
 • Number of confirmed judgements – 47

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 973 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 525 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 357 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 61,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 70,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 8,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 720. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 2 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Seminár – 3 dni
 • 2011 – seminár – 5; 2012 – Seminár – 3 dni
 • 2011 – seminár – 5

Published judgements

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:2020/16315:20-E1320 zo dňa… Hearing will be held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:1SprI/163/2020 zo dňa… Hearing will be held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:PPZ-HCP-BA6-2020/034389-006… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:KaBA/21033/2020… Hearing will be held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:S07930-2018-OVSASK zo dňa… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: 1100301/1/15504/2013/5003 z… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:228675/2018 zo dňa 23.4.2018 Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:RL/1/2018 zo dňa 10.1.2018 Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:1761779/2015 zo dňa… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:4029/2020-640 zo dňa… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-PLO-2014/63205 zo dňa… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:ČAS:MU-PO-261-26/2021-Ž zo… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:102496756/2018 zo dňa… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:1307856/2015 zo dňa… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:PPZ-KA1-48-007/2018-PK zo… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:ČAS:MU-PO-200-184/2015-Ž zo… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:ČAS:MU-PO-261-26/2021-Ž zo… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:MU-PO-266-32/2021-Ž zo dňa… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:KM-OLVS-114/2019/RK zo dňa… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:OÚ-BA-OS1-2018/016004 zo… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.