Mgr. Rudolf Novotný

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Dunajská Streda, we register 3,493 hearings and 1,137 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1474 days in the period and was assigned on average 126 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 14 from 40 possible points and ranked on 581 – 593. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 0 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 46.7% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 394
 • Number of Affirmed Decisions – 184

An appeal against the judge's judgements is filed in 12% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 6.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 166.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 163 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 103 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 63.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 120.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1077 days in the period and was assigned on average 97 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 19.5 from 40 possible points and ranked on 467 – 491. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 1.5 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 47% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 270
 • Number of Affirmed Decisions – 127

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.6% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 5.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 158 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 179 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 126 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 70.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 126.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 665 days and on average was assigned 153 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 45,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 144
 • Number of confirmed judgements – 66

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 129 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 153 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 124 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 134% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 4,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Účasť na celokrajovom školení sudcov obvodu KS TT v pozícii poslucháča – 1 deň
 • 2013 – Účasť na celokrajovom školení sudcov obvodu KS TT v pozícii poslucháča – 1 deň

Published judgements

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin ohroz. pod vpl. náv. l.… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, OZZ nedov.výr.omam. a… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin ohroz.pod vpl.náv.látky… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin zanedb.pov.výž.podľa §… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin ublíž.na zdraví podľa §… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, pokračovací zločin neodv.dane a… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin neopr.zás.do práva domu… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin ohroz.pod vpl.náv.látky… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin poruš. dom. slobody… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin mar.výk.úr.rozh.podľa §… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.