JUDr. Elena Ondrišová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 371 pojednávaní a 874 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 2219313 Sk vylucenie veci zo… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 3554,51 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 19.200,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti zmlluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 97 945,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti výpovede Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 2 986,30 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5 407 969,82 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o nekalosúťažné konanie Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.307,92 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 252 000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.