JUDr. Elena Ondrišová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 437 pojednávaní a 953 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Incidenčné spory
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Incidenčné spory
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Zmenky
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.172,19 eura s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 118,13 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 5 818,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 3123,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 6.120 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 12 960,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 11 920,41 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti uznesení Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie zmenkového PR pre 19… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 85 772,79 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.