Mgr. Alexandra Osadská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 966 pojednávaní a 863 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 6 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 612 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 75 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 42,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 14
 • Počet potvrdených odvolaní – 6

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 136 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 61 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 36 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 185. – 195. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 6x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 6x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 172/1a/,c/,d/… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Tomáš Gura
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §157/1 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Tibor Füle
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §221/1, §221/2, §221/3c Tz Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Marián Turčan
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §222/1, §222/4 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Roman Kanáloš
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 211/1b/, 3a/, §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Tatiana Feketová
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 222/1, 3a/TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Michal Herda
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – František Kotlár
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §189/1, §189/3b TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Zlatica Herková
 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Peter Detvay
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, povolenie obnovy konania Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Daniela Lakatošová
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obnova konania Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Ján Kováč
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §221/1, §221/2 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Juraj Schnierer
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, trestný čin - § 221/1 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Kristián Bús
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212/1, 3a/,b/, 4b/, § 138e/, §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Peter Vallo
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, trestný čin - §221/1, §221a/4 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Ing., Lenka Naňová
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Trtestný čin - § 212/1, 3b/ TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Miroslav Šilák
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Zmena spôsobu výkonu liečenia Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Zmena spôsobu výkonu ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin §157/1, TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Peter Mikulášik
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Alena Šupková
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

 1. Podstrčené drogy a výbušninu musí súd riešiť odznova

  Ani po vyše 11 rokoch súdy nedokázali rozhodnúť, kto je zodpovedný za podstrčenie drog a výbušniny v nitrianskom klube Stará pekáreň. Pochybnú akciu 

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.