Mgr. Alexandra Osadská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 1 056 pojednávaní a 877 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 6 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 612 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 75 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 42,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 14
 • Počet potvrdených odvolaní – 6

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 136 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 61 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 36 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 185. – 195. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 6x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 6x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, trestný čin - §194/1, §194/2c… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Marián Pekaj
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 211/1b/, 3a/, §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Tatiana Feketová
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Dominik Králik
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, §360/1, §360/2a,b TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Imrich Javorka
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Pavol Skýpala
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 364/1a/, 2b/, §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Zdenko Ballay
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – František Kotlár
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin §14/1, §222/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Ing. Miloš Turanovič
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 20, § 212/2a/, § 194/1 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Matúš Opálený
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 189/1, 2d/ TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Mgr. Vojtech Pompa
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, trestný čin - §207/1, §207/3b TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Peter Siska
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §221/1, §221/2, §221/3c Tz Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Marián Turčan
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Rozália Stojková
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 245/1 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Branislav Modriansky
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Zmena spôsobu výkonu trestu Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Anna Kovácsová
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena liečenia Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Ján Marček
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §222/1, §222/4 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Roman Kanáloš
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, trestný čin - § 364/1a TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Igor Ševčík
 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Alexandra Osadská
  Obžalovaný – Janka Pušková
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Zrušenie výkonu ústavnej ochrannej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.