JUDr. Gabriela Panáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 3 179 pojednávaní a 1 838 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 16 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 4

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1489 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 44 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 244 – 268. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 291
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 216

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 249 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 277 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 125 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 45,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 123% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1057 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 22 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 30 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 54 – 63. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 227
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 174

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 210 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 258 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 109 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 42,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 125,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 632 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 165 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 83
 • Počet potvrdených odvolaní – 59

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 322 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 355 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 185 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 116,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 331 – 345. mieste. Za kvalitu získal 9,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 12 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – 2 dni – Systém prameňov práva EÚ, 1 – deň Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov, 1 deň – Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania
 • 2011 – 4; 2012 – 2 dni – Systém prameňov práva EÚ, 1 – deň Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov, 1 deň – Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania
 • 2011 – 4

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6140 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9309,75 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 19641,29 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5300 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 37 778,02 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 3.000 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 126944 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 7 113,20… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5031,78 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 24963,56 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14853,37 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 11677,35 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 10.407,71 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 44 273,36 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 780,04 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie majetku zo súpisu Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 3.000 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5559 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.