OSPD 3T/47/2016 – KSTN 2To/134/2019 ,
Trestné právo – Majetok Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.