NSSR 3Ndt/22/2019 – OSKN 1T/24/2019 – KSNR ,
Trestné právo – Majetok Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.