OSZV 4T/76/2019 – KSBB 4To/36/2021 ,
Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.