JUDr. Ľubomír Bušík, PhD.

 1. Aktívny podpredseda na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 109 pojednávaní a 274 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 15 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z276/1,4 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, z188/1,2 Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P20, 194/1,2 Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z208/1,2 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, OZZ172/1,2 Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p289/1 Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P207/1,3 a iné Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P207/1,3 a iné Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P20, 194/1,2 Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, z188/1,2 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P360/1,2, P364/1 a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P20, 194/1, 2 a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p289/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z188/1 a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z155/1 a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z276/1,4 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, uznanie cudzieho… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 208/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, uznanie cudzieho… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p158 Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.