Sudca – Okresný súd Nitra Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Výberové konanie prebieha - Termín na prihlásenie už uplynul

Pozícia – Sudca

Organizácia – Okresný súd Nitra

Miesto konania – Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, II. poschodie, č.dv.225

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť platný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania

Výberová komisia

JUDr. Andrej Bartakovič, JUDr. Daniela Šikutová, JUDr. Ján Vanko, JUDr. Pavol Pilek a JUDr. Viera Koscelanská

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová vyhlásenie
JUDr. Antónia Bednarčík vyhlásenie
JUDr. Branislav Voloch vyhlásenie
JUDr. Dana Bartová vyhlásenie
JUDr. Denisa Vargová vyhlásenie
JUDr. Eva Detvaiová vyhlásenie
JUDr. Ing. Jana Petrovičová vyhlásenie
JUDr. Iveta Šuleková vyhlásenie
JUDr. Jana Šatková vyhlásenie
JUDr. Ján Kanás vyhlásenie
JUDr. Jaroslava Gederová vyhlásenie
JUDr. Lucia Kuzmová vyhlásenie
JUDr. Mária Gécziová vyhlásenie
JUDr. Martin Špak vyhlásenie
JUDr. Michaela Sulačeková vyhlásenie
JUDr. Miriam Gnothová vyhlásenie
JUDr. Roman Lajoš vyhlásenie
JUDr. Stanislava Kolesárová vyhlásenie
JUDr. Tatiana Muziková vyhlásenie
JUDr. Tomáš Paranič vyhlásenie
JUDr. Veronika Vnuková vyhlásenie
JUDr. Vladimír Bela vyhlásenie
Mgr. Angelika Piskaliková vyhlásenie
Mgr. Igor Laurenčík vyhlásenie
Mgr. Ing. Lucia Sekerová vyhlásenie
Mgr. Jana Mičeková vyhlásenie
Mgr. Kamila Nagyová vyhlásenie
Mgr. Katarína Kováčová vyhlásenie
Mgr. Linda Anovčinová vyhlásenie
Mgr. Michala Jankovičová vyhlásenie
Mgr. Nicolette Hrašková vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť platný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.