JUDr. Roman Lajoš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 979 pojednávaní a 894 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Košice okolie, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4200 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zaplatenie 18.000,-€ s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, na nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 719,85 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1438 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh o rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť dobrovoľnej… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5436,67 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 17.007,09 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie absolútnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčená z 4C 1002/01 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2 718,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14.816,65 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 178,53 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 11.965,59 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.