JUDr. Roman Lajoš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 1 135 pojednávaní a 1 087 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Košice okolie, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie povinnosti a náhrada… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zdržanie sa výkonu záložného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o priznanie náhrady… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zdržanie sa výkonu záložného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie povinnosti a náhrada… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.