JUDr. Roman Lajoš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 1 104 pojednávaní a 1 067 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Košice okolie, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok pre zmeškanie – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie práva zodpovedajúceho… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.064,82 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1438 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, na nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.