JUDr. Roman Lajoš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 854 pojednávaní a 672 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Košice okolie, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vl. práva k nehnuteľ.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie existencie a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1154,4 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 29939,92 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie primeranej zľavy z… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 493,55 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 2.622,46… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zmenu opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o náhradu škody na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 29939,92 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zaplatenie 18.000,-€… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vl. práva k nehnuteľ.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 417,08 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zrušenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 178,08 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživného k… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.