JUDr. Roman Lajoš

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 1 606 pojednávaní a 1 451 rozhodnutí.
 3. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Košice okolie, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie nadpriemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 77.18% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 206 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 113.14%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 251 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 155 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 154.636. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 106 nevybavených vecí. Z nich 32.08% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 10979,53 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 27.406,38 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, bezdôvodné obohatenie vo výške… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10979,53 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 232,36 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4648,72 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 10917,34 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.