JUDr. Blažena Stašíková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Ružomberok, evidujeme 1 309 pojednávaní a 991 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Dolný Kubín, evidujeme 715 pojednávaní a 811 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1231 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 38 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 368. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 168
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 101

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 124,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 66 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 23 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 34,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 119,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 813 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 27 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 168 – 193. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 143
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 87

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 97 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 91 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 31 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 34,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 119% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 2.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 501 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 117 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 77
 • Počet potvrdených odvolaní – 47

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 0 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 0 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 141,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 24.–25.1.2013 – Majetkové vecné a pozemkové práva rozbor praktických prípadov. 14.3.2013 – Určovacie žaloby (Banská Bystrica, Žilina)
 • 2012 – Vzdelávanie 2 dni 12.–13.11.2012 – výklad právnych úkonov a následky ich vád s osobitným akcentom na ochranu spotrebiteľa
 • 2011 – školenia 16 dní 27.1. 2011– pracovné stretnutie predseda súdu – Martin 2.–3.2.2011 – Slobodný prístup k informáciám aplikácia zákona 211/2000 Z.z. 14.2.2011 – pracovné stretnutie Ružomberok ÚVTOS 10.–11.3.2011 – pracovné stretnutie predsedovia – Omšenie 15.3.2011– pracovné stretnutie Omšenie – porada s ministerkou 30.3.–31.3.2011 – Konferencia predsedníčka 23.5.2011– Kultivácia osobnosti – 1. časť – Banská Bystrica 6.6.2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva Banská Bystrica 20.6.2011 – Kultivácia osobnosti – 2. časť – Banská Bystrica 18.–19.10.2011 – pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia 24.10.2011 – Aktuálne problémy v dedičskom konaní, vlastnícke právo. – Banská Bystrica 14.11.2011 – Poistné zmluvy v praxi – Banská Bystrica ; 2012 – Vzdelávanie 2 dni 12.–13.11.2012 – výklad právnych úkonov a následky ich vád s osobitným akcentom na ochranu spotrebiteľa ; 2013 – 24.–25.1.2013 – Majetkové vecné a pozemkové práva rozbor praktických prípadov. 14.3.2013 – Určovacie žaloby (Banská Bystrica, Žilina)
 • 2011 – školenia 16 dní 27.1. 2011– pracovné stretnutie predseda súdu – Martin 2.–3.2.2011 – Slobodný prístup k informáciám aplikácia zákona 211/2000 Z.z. 14.2.2011 – pracovné stretnutie Ružomberok ÚVTOS 10.–11.3.2011 – pracovné stretnutie predsedovia – Omšenie 15.3.2011– pracovné stretnutie Omšenie – porada s ministerkou 30.3.–31.3.2011 – Konferencia predsedníčka 23.5.2011– Kultivácia osobnosti – 1. časť – Banská Bystrica 6.6.2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva Banská Bystrica 20.6.2011 – Kultivácia osobnosti – 2. časť – Banská Bystrica 18.–19.10.2011 – pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia 24.10.2011 – Aktuálne problémy v dedičskom konaní, vlastnícke právo. – Banská Bystrica 14.11.2011 – Poistné zmluvy v praxi – Banská Bystrica
 • 2011 – funkcia predsedu súdu – § 35 ods. 3 do mája 2011
 • 2011 – funkcia predsedu súdu – § 35 ods. 3 do mája 2011

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 21000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že úraz je pracovným… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 578 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie existencie pracovného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5588,25 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti so… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1000 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 8 257 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 174,76 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie náhrady… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť právneho úkonu -… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5588,25 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 764,5 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.