Mgr. Andrea Novotná

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Dolný Kubín, evidujeme 478 pojednávaní a 562 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011:

Sudcovi neboli v sledovanom období prideľované prípady v hlavných agendách. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 85 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 0 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 12
 • Počet potvrdených odvolaní – 6

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 23,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 11,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Od 01.01.2011 zastavený nápad v senáte, nakoľko sudkyňa dňa 11.05.2011 odišla na rodičovskú dovolenku
 • 2011 – Od 01.01.2011 zastavený nápad v senáte, nakoľko sudkyňa dňa 11.05.2011 odišla na rodičovskú dovolenku
 • 2011 – žiadne školenie neabsolvovala v sledovanom období
 • 2011 – žiadne školenie neabsolvovala v sledovanom období

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Predbežné prejednanie sporu, o nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zriadenie vecného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 223,33 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zákaz styku otca s mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, o nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zákaz styku otca s mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, o nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, podnet: nariadenie výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.