JUDr. Peter Bebej

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Dolný Kubín, evidujeme 1 874 pojednávaní a 2 618 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 27 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1068 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 41 – 48. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 85,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 162
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 139

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 16,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 179,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 59 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 20 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 33,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 120% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 857 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 33 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 15 – 17. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 84,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 142
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 120

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 16,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 128 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 105 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 20 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 19% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 648 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 87 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 84,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 84
 • Počet potvrdených odvolaní – 71

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 15% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 173 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 93 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 43 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 73 – 81. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – funkcia predsedu súdu § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z.z.
 • 2013 – 14.3. – Určovacie žaloby (Banská Bystrica) 18.3. – Stretnutie s ministrom spravodlivosti Omšenie 16.4. – Porada predsedov Terchová 17.10. – Omšenie (Spoločné rokovanie občiansko–právneho kolégia) 28.10. – Omšenie – stretnutie s ministrom spravodlivosti 12.12. – Žilina – porada predsedov KS ZA
 • 2012 – funkcia predsedu súdu § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z.z.
 • 2012 – Vzdelávanie 6 dní 19.1.–20.1.2012 – Obmedzenie osobnej slobody, zadržanie a väzba – Omšenie 2.3. 2012 – Občiansko právne kolégium KS Žilina – Omšenie 6. 3. – Efektívne využitie počítača a internetu a právnických vyhľadávačov – 1. časť – Pezinok 23.–24.10.2012 – pracovné stretnutie sudcov obč. a obchodnej agendy – Omšenie
 • 2011 – školenia 7 dní 28.2.2011 – Vnútroštátne aplikácie práva EU v aktuálnej súdnej praxi, prejudiciálne konanie pred súdnym dvorom EÚ – Omšenie 2.–3. 3. 2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – sudcovská tvorba práva – Omšenie 7–8.9.2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – Omšenie 18.–19.10.2011 – Pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia – Omšenie ; 2012 – Vzdelávanie 6 dní 19.1.–20.1.2012 – Obmedzenie osobnej slobody, zadržanie a väzba – Omšenie 2.3. 2012 – Občiansko právne kolégium KS Žilina – Omšenie 6. 3. – Efektívne využitie počítača a internetu a právnických vyhľadávačov – 1. časť – Pezinok 23.–24.10.2012 – pracovné stretnutie sudcov obč. a obchodnej agendy – Omšenie ; 2013 – 14.3. – Určovacie žaloby (Banská Bystrica) 18.3. – Stretnutie s ministrom spravodlivosti Omšenie 16.4. – Porada predsedov Terchová 17.10. – Omšenie (Spoločné rokovanie občiansko–právneho kolégia) 28.10. – Omšenie – stretnutie s ministrom spravodlivosti 12.12. – Žilina – porada predsedov KS ZA
 • 2011 – školenia 7 dní 28.2.2011 – Vnútroštátne aplikácie práva EU v aktuálnej súdnej praxi, prejudiciálne konanie pred súdnym dvorom EÚ – Omšenie 2.–3. 3. 2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – sudcovská tvorba práva – Omšenie 7–8.9.2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – Omšenie 18.–19.10.2011 – Pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia – Omšenie
 • 2011 – funkcia predsedu súdu – § 35 ods. 3 od septembra 2011; 2012 – funkcia predsedu súdu § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z.z.; 2013 – funkcia predsedu súdu § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z.z.
 • 2011 – funkcia predsedu súdu – § 35 ods. 3 od septembra 2011

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 32.338,65 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.279,63 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 503,98 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Predbežné prejednanie sporu, zákaz vstupu na pozemok Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.420,19 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Predbežné prejednanie sporu, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Predbežné prejednanie sporu, vylúčenie z užívania bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, zaplatenie 2.279,63 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, zaplatenie 32.338,65 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6.965,72 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Predbežné prejednanie sporu, zaplatenie 503,98 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.