Legislation subarea
Date
Number of pages

Results

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie Judgement was issued on

 5. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie Judgement was issued on

 11. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 12. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 13. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 14. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 15. Uznesenie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 16. Uznesenie Judgement was issued on

 17. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 18. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 19. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 20. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

1 – 20 of total 35,474 results (1,494 ms)