JUDr. Igor Ragan

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 122 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Michalovce, evidujeme 1 299 pojednávaní a 1 579 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 12 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1513 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 76 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 113 – 132. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 176
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 127

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 166,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 131 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 42 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 32,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 141,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1094 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 56 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 74 – 90. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 139
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 98

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 148 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 178 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 39 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 21,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 115,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 661 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 89 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 85
 • Počet potvrdených odvolaní – 56

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 185 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 88 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 49 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 37,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 101,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 253 – 268. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 17.–18.4.2012 – 3. stretnutie kontaktných bodov súdnej siete pre občianske veci SR (Justičná akadémia SR) 26.–27.11.2012 – 4. stretnutie kontaktných bodov súdnej siete pre občianske veci SR (Justičná akadémia SR) 6.12.2012 – odborný seminár sudcov (Krajský súd v Košiciach)
 • 2011 – 8.3.2011 – aplikačné právo OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu – 1 pracovný deň 11.5.2011 – stretnutie KB – 1 pracovný deň 25. – 26.10.2011 – stretnutie KB – 2 pracovné dni; 2012 – 17.–18.4.2012 – 3. stretnutie kontaktných bodov súdnej siete pre občianske veci SR (Justičná akadémia SR) 26.–27.11.2012 – 4. stretnutie kontaktných bodov súdnej siete pre občianske veci SR (Justičná akadémia SR) 6.12.2012 – odborný seminár sudcov (Krajský súd v Košiciach)
 • 2011 – 8.3.2011 – aplikačné právo OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu – 1 pracovný deň 11.5.2011 – stretnutie KB – 1 pracovný deň 25. – 26.10.2011 – stretnutie KB – 2 pracovné dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 24.672,40 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 7.130,61 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť uznesenia valného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie zmluvnej pokuty… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 579,73 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.394,35 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 20.537,96 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 205,92 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 770,86 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 483,57 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.