JUDr. Alica Ružbárska

 1. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 1 276 pojednávaní a 1 101 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1041 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 73 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 623 – 638. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 51,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 78
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 40

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 346 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 470 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 157 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 33,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 88,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 643 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 110 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 45,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 44
 • Počet potvrdených odvolaní – 20

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 278 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 193 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 105 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 41,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 535 – 544. mieste. Za kvalitu získal 3,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej vzdelávacej aktivity.
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity v Omšení v mesiaci máj 2011; 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej vzdelávacej aktivity.
 • 2011 – sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity v Omšení v mesiaci máj 2011
 • 2011 – sudca do 31.05.2011 vykonával funkciu predsedu súdu; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca do 31.05.2011 vykonával funkciu predsedu súdu

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 484,38 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 957,30 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 2.080,69 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 177,06 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 37.716,38 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 120.774,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 838,33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 4.261,20 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 18.189,72 €… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.