JUDr. Alena Antalová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 405 pojednávaní a 1 957 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Nezákonný zásah orgánu verejnej správy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069423/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069116/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069102/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069341/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069157/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069002/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069225/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069006/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069296/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069045/2018 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, výšku starobného dôchodku Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Alena Antalová a JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – N. B.
  Odporca – N. B.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Alena Antalová a JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – ["R", "Y"]
  Odporca – ["W", "F"]
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 100597024/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 87724/2019 a č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100597775/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100597024/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100598680/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100597968/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100598437/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100597240/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.