JUDr. Alena Antalová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 256 pojednávaní a 1 774 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – Rieka - združenie na ochranu vodných tokov
  Odporca – Okresný úrad Banská Bystrica
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100607212/2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – KOVACO PLUS, s.r.o.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101285124/2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – Martin Kancko
  Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 351870/2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – JUDr. Ing. Ľubomír Malček
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. PO/BEZ/2018/3377… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – myWood Polomka Timber, s.r.o.
  Odporca – Národný inšpektorát práce
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. DK 3/2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – JUDr. Miroslav Zahorjan
  Odporca – Slovenská komora exekútorov
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. SÚ 1771/2018-Pa-2 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – VEGO M s.r.o.
  Odporca – Obec Kováčová
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – GAMO, a.s.
  Odporca – Ministerstvo financií SR
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – Roman Cerulík
  Odporca – Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.100732090/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – LEGATOs Recovery k.s.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101545236/2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – COMARO, s.r.o.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žalova č. 100565281/2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – COMARO, s.r.o.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101759845/2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – COMARO, s.r.o.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. PO/BEZ/2018/5457… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – GATE, a.s.
  Odporca – Národný inšpektorát práce Košice
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.PO/BEZ/2018/4596 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – T. O.
  Odporca – C. V.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101260628/2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – A. X.
  Odporca – L. K.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102448179/2017 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – S. Z.
  Odporca – P. R.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102448101/2017 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – B. A.
  Odporca – A. V.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.