JUDr. Alena Antalová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 281 pojednávaní a 1 768 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – Z. E.
  Odporca – G. B.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101828552/2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – ["M", "C"]
  Odporca – ["V", "K"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Správna žaloba podľa ust. § 6… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – ["W", "O"]
  Odporca – ["Y", "N"]
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – ["S", "R"]
  Odporca – ["B", "H"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. Xo 17/2018-3/Pl Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – ["Y", "X"]
  Odporca – ["T", "F"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. Xo 18/2018-3/Pl Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – ["U", "M"]
  Odporca – ["M", "Z"]
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Správna žaloba o preskúmanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – ["Q", "U"]
  Odporca – ["E", "P"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – ["V", "H"]
  Odporca – ["M", "Z"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. DK 3/2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – Y. O.
  Odporca – D. N.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101847211/2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – H. L.
  Odporca – Q. K.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101847654/2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – ["J", "Y"]
  Odporca – ["P", "R"]
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101847014/2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – T. H.
  Odporca – G. J.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101848199/2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – G. X.
  Odporca – T. N.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101847384/2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – Y. Q.
  Odporca – Y. I.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101847802/2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – D. O.
  Odporca – B. W.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Správna žaloba o preskúmanie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – ["H", "M"]
  Odporca – ["L", "N"]
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100607212/2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – Y. E.
  Odporca – N. J.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.