JUDr. Alena Antalová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 535 pojednávaní a 2 099 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101881127/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101646062/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101660992/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. SK/0603/99/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 101571068/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101897150/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. ODS/DK 4/2013 Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. Xo 10/2019 (-3/Pi) Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 101107858/2019 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 28154/2018/SV/80452 Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 100951254/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 102094829/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 103081135/2016 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 100574704/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:MF/014020/2018-243/1077 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. OZ 235244/II-27-2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Alena Antalová a JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – O. L.
  Odporca – D. J.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Správna žaloba proti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Alena Antalová a JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – S. F.
  Odporca – Z. L.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 0323592102019 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Alena Antalová a JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – X. B.
  Odporca – Q. Y.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.